Publications

[Extracted from DiVA, the publication database at KTH.]

Frenckner, K.; Hedin, B.; Kann, V.; Nilsson, S. (2011):
Att utvärderas och utvecklas - om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH.
[Conference paper] 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december 2011; 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar 82-86 [Details]