Publications

[Extracted from DiVA, the publication database at KTH.]

Högfeldt, A.; Kann, V.; Berglund, P.; Gumaelius, L.; Pears, A. (2020):
Mellan vision och praktik i förändring - Övergripande arenor och nätverk som hållbara mötesplatser?.
[Conference paper] NU2020; Hållbart lärande [Details]
Wyss, R.; Kissaka, M.; Shayo, E.; Mwase, C.; Högfeldt, A.; Ishengoma, F.; Tenhunen, H. (2019):
Mutual innovation capacity building through challenge driven education for sustainable development in an international framework.
[Conference paper] 12th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), NOV 11-13, 2019, Seville, Spain; 12th international conference of education, research and innovation (ICERI 2019) 5209-5219 [Details]
Rosén, A.; Edström, K.; Grøm, A.; Gumaelius, L.; Munkebo Hussmann, P.; Högfeldt, A.; Karvinen, M.; Keskinen, M.; Knutson Wedel, M.; Lundqvist, U.; Lyng, R.; Malmqvist, J.; Nygaard, M.; Vigild, M.; Fruergaard Astrup, T. (2019):
Mapping the CDIO Syllabus to the UNESCO key competencies for sustainability.
[Conference paper] 15th International CDIO Conference; Proceedings of the 15th International CDIO Conference, Aarhus University, June 25-27, 2019 [Details]
Högfeldt, A.; Rosén, A.; Mwase, C.; Lantz, A.; Gumaelius, L.; Shayo, E.; Lujara, S.; Mvungi, N. (2019):
Mutual Capacity Building through North-South Collaboration Using Challenge-Driven Education.
Sustainability 11: [Details]
Högfeldt, A.; Andersson, M.; Berglund, P.; Bergman, M.; Delin, A.; Edström, K.; Geschwind, L.; Grillner, K.; Håkansson, A.; Kari, L.; Karlsson, S.; Lilliesköld, J.; Nilsson, M.; Pears, A. (2019):
Pedagogisk meritering på KTH - Samarbete, excellens och utbildningsinnovation.
[Conference paper] 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar,27-28 November, 2019; Bidrag från 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar 76-81 [Details]
Rosén, A.; Högfeldt, A.; Lantz, A.; Gumaelius, L.; Norell Bergendahl, M.; Wyss, R.; Vasell, J.; Lujara, S. (2018):
Connecting North and South through Challenge Driven Education.
[Conference paper] The 14th International CDIO Conference in KANAZAWA June 28-July 2,2018; Proceedings of the 14th International CDIO Conference [Details]
Högfeldt, A.; Gumaelius, L.; Lantz, A.; Lujara, S. (2018):
Understanding Engineering Education Change With The Introduction of Challenge Driven Education in Tanzania.
[Conference paper] IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) - Emerging Trends and Challenges of Engineering Education, APR 17-20, 2018, Santa Cruz de Tenerife, SPAIN; PROCEEDINGS OF 2018 IEEE GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON) - EMERGING TRENDS AND CHALLENGES OF ENGINEERING EDUCATION 1335-1343 [Details]
Högfeldt, A.; Malmi, L.; Kinnunen, P.; Jerbrant, A.; Strömberg, E.; Berglund, A.; Villadsen, J. (2018):
Leading the teacher team - balancing between formal and informal power in program leadership.
Tertiary Education and Management 24: 49-65 [Details]
Kann, V.; Högfeldt, A. (2016):
Effects of a Program Integrating Course for Students ofComputer Science and Engineering.
[Conference paper] ITICSE 2016; Proc. 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education 510-515 [Details]
Magnell, M.; Högfeldt, A. (2015):
Guide to challenge driven education.
Book [Details]
Högfeldt, A.; Malmi, L.; Jerbrant, A.; Kinnunen, P.; Strömberg, E.; Malmqvist, J.; Villadsen, J.; Baggerud, B.; Berglund, A.; Munkebo Hussmann, P. (2013):
Program leadership from a nordic perspective - Program leaders' power to influence their program.
[Conference paper] 9th International CDIO Conference, Massachusetts Institute of Technology and Harvard University School of Engineering and Applied Sciences, Cambridge, Massachusetts, June 9–13, 2013.; Proceedings of the 9th International CDIO Conference [Details]
Al-Khalili Szigyarto, C.; Garme, K.; Högfeldt, A.; Magnell, M. (2011):
Vägen från student till ingenjör - exempel från två kandidatexamenskurser och ett förslag om en programsammanhållande byggnadsställning.
[Conference paper] 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Norrköping, Sweden. 30 november - 1 december 2011; [Details]
Berglund, P.; Högfeldt, A.; Karlsson, S.; Klasén, I.; Sandberg, T. (2011):
Utvärdering för utveckling - KTH:s samtliga utbildningar under belysning.
[Conference paper] 3:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, session 2B:Kvalitetsarbete, Norrköping, SE; [Details]
Manneberg, O.; Rosén, R.; Högfeldt, A.; Manneberg, G.; Edström, K. (2008):
En struktur för ökad funktionell kunskap hos studenten från räkneövningar.
[Conference paper] Nätverket Ingenjörsutbildningarnas Utvecklingskonferens 2008. Stockholm, Sverige. 26-27 november 2008; [Details]