Publications

[Extracted from DiVA, the publication database at KTH.]

Riese, E.; Kann, V. (2022):
Training Teaching Assistants by Offering an Introductory Course.
[Conference paper] SIGCSE 2022: The 53rd ACM Technical Symposium on Computer Science Education Providence RI USA March 3 - 5, 2022; Proceedings of the 53rd ACM Technical Symposium V.1 on Computer Science Education (SIGCSE 2022) 745-751 [Details]
Riese, E.; Kann, V. (2022):
Training Teaching Assistants in Assessment of Lab Assignments in Computer Science at a Swedish University.
Nordic Journal of STEM Education 4: 71-84 [Details]
Kann, V. (2021):
Att ta upp jämställdhet, mångfald och likabehandling med datateknikstudenter på KTH 2015-2021.
[Conference paper] 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Karlstad universitet, 24-25 november 2021; [Details]
Riese, E.; Kann, V. (2021):
Computer Science Majors’ Experiences of Their Distance Education Caused by the COVID-19 Pandemic.
[Conference paper] 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 21-23 April 2021, Vienna, Austria; 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 393-397 [Details]
Riese, E.; Jidell, S.; Kann, L.; Kann, V. (2021):
Experiences and lessons learned by offering introductory training for teaching assistants who teach computer science.
[Conference paper] KTH SoTL 2021, March 10, Stockholm, Sweden; KTH SoTL [Details]
Riese, E.; Kann, V. (2021):
Computer Science students’ perceptions of emergency remote teaching caused by the COVID-19 pandemic.
[Conference paper] KTH SoTL; KTH SoTL 2021 [Details]
Riese, E.; Kann, V. (2020):
Teaching Assistants' Experiences of Tutoring and Assessing in Computer Science Education.
[Conference paper] IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), OCT 21-24, 2020, Uppsala, SWEDEN; 2020 IEEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE 2020) [Details]
Högfeldt, A.; Kann, V.; Berglund, P.; Gumaelius, L.; Pears, A. (2020):
Mellan vision och praktik i förändring - Övergripande arenor och nätverk som hållbara mötesplatser?.
[Conference paper] NU2020; Hållbart lärande [Details]
Sjöbergh, J.; Kann, V. (2020):
Granska API – an Online API forGrammar Checking and Other NLP Services.
[Conference paper] Eighth Swedish Language Technology Conference (SLTC); [Details]
Kjellgren, B.; Havtun, H.; Andersson, M.; Kann, V. (2020):
Looking from the inside: Peer-exploration of teaching and learning experiences and attitudes among faculty at a technical university.
[Conference paper] Frontiers in Education 2020, Uppsala Sweden, October 21-24 2020; Proceedings of the 2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) [Details]
Kjellgren, B.; Havtun, H.; Andersson, M.; Kann, V. (2020):
Gärna pedagogisk utveckling - men inte utan tid och erkännande: Lärares syn på pedagogik och utvecklingsarbete.
[Conference paper] NU2020; [Details]
Cronhjort, M.; Bengmark, S.; Kann, L.; Kann, V. (2020):
Leadership and Pedagogical Skills in Computer Science Engineering by Combining a Degree in Engineering with a Degree in Education.
[Conference paper] 2020 IEEE Frontiers in Education Conference, FIE 2020, 21 October 2020 through 24 October 2020; Proceedings - Frontiers in Education Conference, FIE [Details]
Riese, E.; Kann, V. (2019):
Teaching assistants’ experience of their roles and responsibilities in relation to tutorials.
[Conference paper] KTH SoTL 2019, March 28-29, Stockholm, Sweden; KTH SoTL 2019 [Details]
Riese, E.; Bälter, O.; Hedin, B.; Kann, V. (2019):
Programme Integrating Courses Fighting to Get Engineers to Reflect on Non-technical Topics.
[Conference paper] ITiCSE ’19,24rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, July 15-17, 2019, Aberdeen, Scotland, UK.; ITiCSE '19 Proceedings of the 2019 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education 133-139 [Details]
Havtun, H.; Wingård, L.; Carlsund, N.; Kann, V. (2019):
Continuous assessment - Time and effort well spent for students and teachers?.
[Conference paper] KTH SoTL 2019, March 28-29, Stockholm, Sweden; KTH SoTL 2019 [Details]
Hedin, B.; Kann, V. (2019):
Improving Study Skills by Combining a Study Skill Module and Repeated Reflection Seminars.
Education Research International : [Details]
Riese, E.; Kann, V. (2019):
Erfarna lärarassistenters upplevelser av övningar i inledande programmeringskurser.
[Conference paper] 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; [Details]
Kann, V. (2019):
Programme Integrating Courses Making Engineering Students Reflect.
Chapter in book [Details]
Frezza, S.; Kann, V.; Peters, A.; Pears, A.; Kapoor, A.; Wallace, C.; Cajander, Å.; Daniels, M.; McDermott, R.; Sabin, M. (2018):
Modeling global competencies for computing education.
[Conference paper] 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 2018, Larnaca, Cyprus, 2 July 2018 through 4 July 2018; ITiCSE 2018 Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education 348-349 [Details]
Kann, V.; Ekeberg, Ö. (2018):
Student based program development.
[Conference paper] 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 2018, Larnaca, Cyprus, 2 July 2018 through 4 July 2018; ITiCSE 2018 Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education 379-379 [Details]
Frezza, S.; Daniels, M.; Pears, A.; Cajander, Å.; Kann, V.; Kapoor, A.; McDermott, R.; Peters, A.; Sabin, M.; Wallace, C. (2018):
Modelling competencies for computing education beyond 2020 - A research based approach to defining competencies in the computing disciplines.
[Conference paper] 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 2018, 2 July 2018 through 4 July 2018; Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 148-174 [Details]
Enström, E.; Kann, V. (2017):
Iteratively Intervening with the “Most Difficult” Topics of an Algorithms and Complexity Course.
ACM Transactions on Computing Education 17: [Details]
Kann, V.; Högfeldt, A. (2016):
Effects of a Program Integrating Course for Students ofComputer Science and Engineering.
[Conference paper] ITICSE 2016; Proc. 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education 510-515 [Details]
Kann, V.; Ahrenberg, L.; Domeij, R.; Karlsson, O.; Karlgren, J.; Nilsson, H.; Nivre, J. (2016):
En rekommenderad svensk språkteknologisk terminologi.
[Conference paper] The Sixth Swedish Language Technology Conference (SLTC 2016); Proc. Sixth Swedish Language Technology Conference [Details]
Kann, V. (2016):
Blir studenternas språk sämre?.
[Conference paper] The Sixth Swedish Language Technology Conference (SLTC 2016),Umeå University, 17-18 November, 2016; Proc. Sixth Swedish Language Technology Conference [Details]
Grimsberg, M.; Heintz, F.; Kann, V.; Erlander Klein, I.; Öhrström, L. (2015):
Vem styr egentligen grundutbildningen?.
[Conference paper] 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015; Proceedings 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015 18-22 [Details]
Heintz, F.; Berglund, A.; Hedin, B.; Kann, V. (2015):
En jämförelse mellan programsammanhållande kurser vid KTH och LiU.
[Conference paper] 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; [Details]
Bälter, O.; Colareti Tosti, M.; Kann, V.; Svedin, M. (2015):
Lärstrategier på längden och tvären.
[Conference paper] 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet,18 – 19 november 2015; 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet [Details]
Kann, V.; Nordberg, R. (2014):
Hur kan en språkpolicy bli verklighet?.
[Conference paper] NU2014, Umeå 8-10 oktober 2014; 63-63 [Details]
Kann, V. (2014):
Using Reflections in a Program Integrating Course.
[Conference paper] ITiCSE '14 the 2014 conference on Innovation & technology in computer science education,Uppsala, Sweden,June 23-25, 2014; ITiCSE '14 Proceedings of the 2014 conference on Innovation & technology in computer science education 350-350 [Details]
Crescenzi, P.; Enström, E.; Kann, V. (2013):
From theory to practice - NP-completeness for every CS student.
[Conference paper] 18th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 2013, 1 July 2013 through 3 July 2013, Canterbury; ITiCSE '13 Proceedings of the 18th ACM conference on Innovation and technology in computer science education 16-21 [Details]
Kann, V.; Magnell, M. (2013):
Reflektionsseminarier som håller ihop och utvecklar programmet.
[Conference paper] 4:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Tekniska högskolan, Umeå universitet, Sweden. 27 november - 28 november 2013.; [Details]
Kann, V. (2012):
Lärosalsgruppen fixar salarna åt lärarna!.
[Conference paper] NU2012 Dialog för lärande; [Details]
Kann, V. (2011):
En programsammanhållande kurs med många funktioner.
[Conference paper] Sveriges ingenjörsutbildningars 3:e utvecklingskonferens. Norrköping, Sweden. 30 nov - 1 dec 2011; 137-140 [Details]
Viggo, K. (2011):
Visst gör ett s skillnad.
Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket 9: 46-49 [Details]
Frenckner, K.; Hedin, B.; Kann, V.; Nilsson, S. (2011):
Att utvärderas och utvecklas - om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH.
[Conference paper] 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december 2011; 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar 82-86 [Details]
Enström, E.; Kreitz, G.; Niemelä, F.; Söderman, P.; Kann, V. (2011):
Five Years with Kattis – Using an Automated Assessment System in Teaching.
[Conference paper] 41st ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. Rapid City, South Dakota, USA. October 12 - 15 2011; 2011 Frontiers in Education Conference (FIE) [Details]
Rosell, M.; Kann, V. (2010):
Global Evaluation of Random Indexing through Swedish Word Clustering Compared to the People’s Dictionary of Synonyms.
[Conference paper] Third Swedish Language Technology Conference, SLTC-2010. Linköping, Sweden. October 28-29 2010; [Details]
Kann, V. (2010):
Kan kvalitet på ett elitcollege föras över till svenska förhållanden?.
[Conference paper] Nu2010 Dialog för lärande (SU), Stockholm, Sverige, 13-15 oktober 2010; [Details]
Kann, V. (2010):
KTHs morfologiska och lexikografiska verktyg och resurser (Morphological and lexicographical tools and resources from KTH).
LexicoNordica 17: 99-117 [Details]
Rosell, M.; Kann, V. (2010):
Constructing a Swedish General Purpose Polarity Lexicon - Random Walks in the People's Dictionary of Synonyms.
[Conference paper] SLTC (Swedish Language Technology Conference), Linköpings Univ, Sweden. October 27-29, 2010; Proceedings of the Conference 19-20 [Details]
Enström, E.; Kreitz, G.; Niemelä, F.; Kann, V. (2010):
Testdriven utbildning — strukturerad formativ examination.
[Conference paper] NU2010, Dialog för lärande. Stockholm, Swe. 13 - 15 oktober 2010; [Details]
Enström, E.; Kann, V. (2010):
Computer Lab Work on Theory.
[Conference paper] 15th Innovation and Technology in Computer Science Education Conference; ITICSE 2010 93-97 [Details]
Kann, V. (2009):
Lärarbemanning för kvalitet.
[Conference paper] Kvalitetskonferensen 2009 (HSV). Stockholm , Sverige. 13 - 14 maj 2009; [Details]
Dalianis, H.; Rimka, M.; Kann, V. (2009):
Using Uplug and SiteSeeker to construct a cross language search engine for Scandinavian.
[Conference paper] Workshop: The Automatic Treatment of Multilinguality in Retrieval, Search and Lexicography, Copenhagen, Denmark; [Details]
Rosell, M.; Hassel, M.; Kann, V. (2009):
Global Evaluation of Random Indexing through Swedish Word Clustering Compared to the People’s Dictionary of Synonyms.
[Conference paper] International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP-2009; Borovets; Bulgaria; 14 September 2009 through 16 September 2009; Proceedings of the International Conference RANLP-2009 376-380 [Details]
Kann, V. (2008):
Effektiv, formativ och målrelaterad sluttenta - [Efficient, formative and criterion-referenced final exam].
[Conference paper] Utvecklingsklingskonferensen 2008; [Details]
Kann, V. (2008):
Så lika är orden.
Språktidningen 4: 32-33 [Details]
Kann, V. (2007):
Målrelaterade betygskriterier kräver modifierad examination - examination efter betygskriterier i en algoritmkurs på KTH.
[Conference paper] Högskoleverkets kvalitetskonferens i Umeå, 2007; [Details]
Kann, V.; Hollman, J. (2007):
Tvärslå - defining an XML exchange format and then building an on-line Nordic dictionary.
[Conference paper] Workshop: The Automatic Treatment of Multilinguality in Retrieval, Search and Lexicography, Copenhagen, Denmark; [Details]

More